Year 2007 –Bhajans

by Thiruppukazh Anbarkal of Thiruvananthapuram

 

Date

Location

Function

Notes / Links

 

 

 

 

January 07

Advaita Hall

Vinayak Nagar

Special Bhajan

4:00 – 6:30 pm

Tara Mami, Jaya & Pasupathy

January 28

 

Balasubramaniaswamy Coil

VeLLimalai

Padi Vizha

9 am – 1 pm

 

February 01

Muthumariamman Coil

Karamanai

Thai Pusam Bhajan

7  – 9 pm

 

February 16

Sivan Coil

Karamanai

Sivarathri

10:00 – 11:00 am

 

February 16

Sivan Coil

Neeramankara

Sivarathri

7:00 – 9:00 pm

 

February 24

& 25

Amar Seva Sangam

& various temples

Ayikudi

Various Bhajans

 

Amar Seva Sangam,

Ayikudi Murugan Coil,

Ilanji Murugan Coil

March 01

Aryaseri Sastha Coil

Chalai

Special Bhajan

3:00 – 5:00 pm

Prathishta Dinam

April 02

Putharikandam Maidanam

Fort

Special Bhajan

5:00 – 6:30 pm

Ramanavamai Festival

ChengOttukOnam Ashram

May 05

SMRV Auditorium

Karamana

BhajanOtsavam

10:00 am – 12:00 noon

 

May 27,

28

& 29

Amar Seva Sangam

& various temples

Ayikudi

Various Bhajans

Amar Seva Sangam,

Krishnapuram Anjaneyar Coil,

Thirumalai Coil

May 29

Murugan Coil

Ayikudi

Prathishta Dinam Bhajan

10:00 am – 12:00 noon

 

May 30

Advaita Hall

Vinayak Nagar

Vaikasi Visakham

4:00 – 6:00 pm

 

July 09

Kannan Bhajana Mandali

Valia Salai

Krithigai Bhajan

5:30 – 7:00 pm

 

August 15

Sankara Paduka Mantapam

Karamanai

Arunagirinathar Day

9:00 – 12:30 pm

Photos

September 11

Kottarakkulam Ganapathy Coil, Kollam

Vinayaka Chathurthi Bhajan

6:00 am – 9:00 pm

Bhajan & Discourse

September 29

Advaita Hall

Vinayaka Nagar

Purattasi Sani Programme

4:00 – 6:30 pm

Discourse on “KanDapurANam in Thiruppukazh”

October 13

Aryasalai Devi Coil

Aryasalai

Navarathri Bhajan

5:00 – 7:00 pm

 

October 21

Grama Samudayam Hall

Kolla

VijayaDasami Class

9:00 – 11:30 am

New Class at Kollam

October 21

59 Vinayak Nagar

 

VijayaDasami Class & Bhajan

4:00 – 6:00 pm

Photos

November 10

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 11

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 12

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 13

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 14

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 15

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

9:30 – 11:00 am

 

November 16

Balasubramanyaswamy Coil

Karamanai

SkanDa Shashti Utsavam

10:00 am – 12:30 pm

 

December 05

Music College

Thripunithara

Lecture-Demo on Thiruppukazh Thalams

10:00 am – 1:00 pm

Photos

December 16

Thiruppukazh Class

Kollam

Kollam Class

9:00 – 11:30 am

Photos

December 23

Nair Samudayam Hall

Ambalamukku

BhajanOtsavam

3:00 – 5:00 pm

 

December 27

Chenthittai Amman Coil

Chenthittai

Mandala Puja Bhajan

5:00 – 6:30 pm

 

December 30

Advaita Hall

Vinayak Nagar

VaLLi-kalayANam

9:00 am – 12:30 pm

Photos

Video Clip-1

Video Clip-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monthly Shashti Bhajans are held at the Balasubramaniaswamy Coil in Karamana (since May 2000)

Every month on the first Sunday, Bhajans are held at 59 Vinayaka Nagar:  4:00 – 6:00 pm

Monthly bhajans are held on first Tuesdays at the Sarada Matom, Karamana:  7:00 – 8:00 pm

Monthly bhajans are held on second Fridays of every month at Valia Salai